VERDERVEREMEM AMK'YA DUR DEDİ

Verder Veremem 16 - 7 lik skorla geceyi rahat kapattı.